IDUN är ett kvinnonamn som betyder ”att förnya naturen” kan också komma från unna som betyder ”älska”. Idun beskrivs som kärlekens, fruktbarhetens, den eviga ungdomens och kunskapens gudinna. Hon vaktade de gyllene äpplen som gav asarna evigt liv.

159699Sociala företaget Norrbyvälle

Ideell förening
Ny möjlighet till praktik, lärling, arbetsträning och arbetsprövning på IDUN Sociala företaget NorrbyvälleNu startar vi ett socialt företag med syfte att erbjuda ett utvecklande och integrerande arbetsliv, att framställa och försälja högkvalitativa biodynamiska/ekologiska varor samt tillhandahålla olika slags tjänster för omvärlden.

I de yrkesområden vi utvecklat inom daglig verksamhet har vi byggt upp en erfarenhet av att arbeta med stöd inom arbetslivet. Vårt samarbete med flera gymnasieskolor kring olika former av praktik/APU/APL har lett till en önskan att utveckla denna inriktning.Nu tar vi ett steg vidare, och öppnar i det nya sociala företaget upp bredare möjligheter att ta emot personer i arbetslivsförberedande insatser.Vi kan i sociala företaget inrikta oss ännu tydligare mot arbetslivet, och ha en högre ”kravnivå” på deltagarna. Vi är närmare och mer lika ”vanligt arbetsliv” i sociala företaget än i dagliga verksamheten. Samtidigt ges möjlighet att prova var man står och vad man behöver utveckla för att nå sina mål, och utvärdera i samverkan mellan skola/arbetsförmedlling och arbetsliv. Vi tänker oss: praktik, lärling, arbetsprövning och arbetsträning, och andra insatser och program som syftar till ett närmande till arbetslivet. Främsta målgruppen är unga vuxna efter och ibland under gymnasietiden, förlängd skolgång, men även andra åldrar, andra insatser och program. Vi samarbetar gärna med gymnasieskolor, Särvux/Lärvux, Arbetsförmedlingen, kommunen, landstinget och andra aktörer med liknande arbetsintegrerande uppdrag.

Våra yrkesområden:

 • Storkök/lunchrestaurang/förädling
 • Kafé/bakning/service
 • Ekologisk/biodynamisk odling och förädling samt utemiljö
 • Vaktmästeri/fastighetsskötsel/hantverk Kreativ verkstad/cykelverkstad.

Till hösten är vi beredda att ta emot praktikanter/lärlingar m.fl. Vi är mycket intresserade att höra vilka behov ni ser i er verksamhet, och vilka av våra områden som kan matcha behovet hos er!
Hör gärna av er! Vänliga hälsningar/Åse Frank, IDUN

LUNCHRESTAURANG OCH MATSAL

Exempel på vad du får lära dig och träna på här:

 • Ekologiskt storkök/servering/förädling
 • Livsmedelshygien HACCP
 • Varumottagning och beställning
 • Kundbemötande/värdskap
 • Råvarukunskap
 • Självständig tillredning av maträtter, sallader, desserter mm.
 • Förädling av råvaror, tex: göra kryddblandningar, ketchup mm.
 • Lokalvård
 • Arbetsmiljö

KAFÉ MED BUTIK

Exempel på vad du får lära dig och träna på här:

 • Bakning och förädling (matbröd, bullar, tårtor, desserter)
 • Ekologiskt kafé/bageri/kassa
 • Råvarukunskap
 • Livsmedelshygien HACCP
 • Varumottagning och beställning
 • Kundbemötande/värdskap
 • Kassahantering
 • Smörgåsberedning
 • Lokalvård
 • Arbetsmiljö

KREATIV VERKSTAD

Exempel på vad du får lära dig och träna på här:

 • Återvinningsdesign
 • Kreativt hantverk
 • Cykelservice
  Teaterrekvisita
 • IT/digital design
 • Arbetsmiljö

VAKTMÄSTERI OCH FASTIGHET

Exempel på vad du får lära dig och träna på här:

 • Utrustning/inredning/maskiner och deras underhåll
 • Fastighetsunderhåll/service
 • Fastighetskonstruktion och byggmaterial
 • Byggskador, förebyggande och åtgärder
 • Regler och rutiner inom fastighet
 • Läsa och tolka manualer
 • Systematiskt säkerhetsarbete
 • Arbetsmiljö och riskhantering
 • Brandskydd

EKO-ODLING OCH UTEMILJÖ

Exempel på vad du får lära dig och träna på här:

 • Markkunskap
 • Ekologisk växtodling på friland och i växthus
 • Förädling (örtkryddor, kryddblandningar, mustning, pastörisering mm)
 • Arbete med maskiner efter intern utbildning (gräsklippare, åkklippare, röjsåg/trimmer)
 • Skörd och lagring
 • Skötsel av park/utemiljö
 • Skapa och underhålla estetisk miljö
 • Skötsel av gångar
 • Fruktträdsskötsel
 • Gräsklippning
 • Häckklippning
 • Förädling (bl.a. mustning) och lagring av frukt
 • Arbetsmiljö

IDUN Sociala företaget Norrbyvälle

Skäve 9, S-153 31  JÄRNA

Tel: 08-551 786 01 • Fax +468 551 739 40

12 the professional resume writers of https://resumecvwriter.com case of japan and australia will be taken up as an example of comparison with positive and..