Lärling/APL

På Idun kan du ha din APL eller lärlingsperiod inom ditt gymnasieprogram. Då får du en del av din yrkesutbildning gjord inom arbetslivet. Vi kommer överens med dig och ditt gymnasium om vilka moment du gör här på Idun. Vi följer upp dina framsteg, och de dokumenteras och blir en del av underlaget för dina betyg. Steget mellan gymnasiet och ett arbete blir enklare att ta, eftersom du redan arbetat under din studietid.