Samverkanspartners

  • Arbetsförmedlingen (förstärkt arbetsträning för ungdomar och vuxna)
  • Saltågymnasiet (APL)
  • Stockholms hotell- och restaurangskola (praktik)
  • Praktiska gymnasiet (lärling)
  • Vackstanäsgymnasiet

11 dissertation writing process every culture’s intellectual tradition has both positive and negative points?.